Một Phước Lành

Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
63 × 20 × (cm)
MEDIUM

Mô tả

Tác phẩm được trưng bày dưới hình thức của một tác phẩm điêu khắc. Mô hình đầu rùa thực hiện bằng scan Lidar theo tỷ lệ thực sau đó tạo khuôn và đổ bằng xà bông tắm. Tác phẩm khuyến khích người xem xoa đầu rùa và được kỳ vọng sẽ bị ăn mòn toàn bộ sau lịch trình Triển lãm Hà Nội – Sài Gòn. Tôi chọn chất liệu xà bông tắm bởi nó mang mùi hương và với tôi mùi hương lưu giữ ký ức một cách toàn vẹn nhất. Ngoài ra,chất liệu này mang tính thân mật bởi nó tương tác trực tiếp với da thịt chúng ta hàng ngày. Tốc độ bị ăn mòn sẽ được tăng lên khi so sánh với đầu rùa đá nguyên bản. Điều này nhấn mạnh quan điểm của tôi về tính tồn tại vô thường của một vật thể được cho là nghệ thuật. Đồng thời, chúng đặt ra các câu hỏi có tính căn bản về đức tin và các tác động của nó đến môi trường xung quanh.

Mô tả trong vựng tập triển lãm Lựa chọn của Grapevine, 2023, tr. 24.