Về nhà mới


Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Album ảnh: 17 x 12.7 x 1.8 cm.
Ảnh in trên vải voan: 220 x 700 cm; 220 x 500 cm; 220 x 600 cm.


Mô tả

Bộ ảnh mang màu sắc tài liệu của Hồ Anh Vũ là lát cắt của một trong những giai đoạn thay đổi mang tính lịch sử của khu vực bờ thành, khi toàn bộ khu vực dân cư sống ở Thượng thành, Eo Bầu, bao gồm cả diện tích canh tác hoa màu đã, đang và sẽ bị giải toả di dời, nhằm trả lại mặt bằng thông thoáng phục vụ công tác trùng tu và bảo tồn. Dạo dọc theo bức tường cao nhất của bờ thành, nhìn xuống những vườn rau, những bãi lau mọc lút đầu người – nơi trước kia từng là những ngôi nhà cấp bốn dành cho nhiều thế hệ, được xây dựng từ trước năm 1975 đến nay – ta giờ chỉ thấy những xác nhà đổ nát; những người chủ của chúng cũng chỉ vừa chuyển đến khu tái định cư cách đó không xa phía bên ngoài thành. Tập trung nắm bắt và ghi lại những tàn dư của đời sống, hướng ống kính vào những gì bị bỏ lại phía sau, trong ảnh của Hồ Anh Vũ, kể cả khi có xuất hiện con người, thì họ cũng trong trạng thái bất động, chờ đợi, trệch hoặc bị đưa ra khỏi khung hình. Họ đi tìm ngôi nhà mới cho mình, nhưng ký ức ngày cũ nào sẽ còn trong họ? Và, họ sẽ nhìn thấy gì trong tương lai của chính mình?

Mô tả trong vựng tập triển lãm Chẳng còn, chưa tới, 2023.