Một mảng tường thành


Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
29.5 × 41 (cm)

 

Màu nước trên giấy.