Chưa có tên

Màu nước trên giấy.

Mô tả

Những chiếc bình tưới treo lủng lẳng ngoài đồng sau khi sử dụng, những mảng rau xanh tươi tốt đang đâm trồi, mảng tường thành cũ kĩ với nhiều gạch bắt đầu bong tróc, đám bông lau trên những mảnh đất hoang đung đưa trong gió. Xuất hiện trong các bức ký hoạ của Nguyễn Văn Tôn là những hình ảnh nhẹ nhàng và chậm rãi về đời sống quanh bờ thành. Ở đó, bóng dáng của con người không xuất hiện, và dù rằng mọi thứ có tiếp tục biến đổi sang hình thức nào, thì bức tường thành vẫn vững chãi đứng đó với thời gian

Mô tả trong vựng tập triển lãm Chẳng còn, chưa tới, 2023.