Chiếc bình tưới


Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
29.5 × 41 (cm)

Màu nước trên giấy.