Chòi nghỉ trưa


Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
41 × 29.5 (cm)

Màu nước trên giấy.