Chạm
Info
YEAR
CATEGORIES
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến

Đa chất liệu trên toan.

Mô tả

“Tôi vẽ bằng sự cần cù và khéo léo của một người thợ xây nhưng cũng bằng niềm vui và sự đam mê của một cậu bé nhúng tay vào cát trên bãi biển để xây dựng cung điện của riêng mình. Tôi cũng vô cùng khao khát được nhúng tay vào chất liệu mà tôi dùng để vẽ: bay và cọ là không đủ đối với tôi.”*

“Sáng tạo là một sự nghiệp rất lớn, nó lớn là vì chưa bao giờ có thể thành công được. Có người coi việc làm nghệ thuật là một cái nghề, có người coi là cái nghiệp. Đối với tôi, đó là cái nghiệp chướng!..”**

* Nguyễn Trung, trích dẫn của CUC Gallery. https://www.cucgallery.vn/nguyen-trung
** Nguyễn Trung, phỏng vấn với Lê Thiên Bảo (2019). https://tapchimythuat.vn/tin-my-thuat/nguyen-trung-sau-thap-ky-loay-hoay-tu-coi-troi

Mô tả trong tài liệu triển lãm Tạp âm trắng, 2023, tr. 10.