Tất cả Khởi Hành #1 (Bản phác thảo)


Tất cả Khởi Hành #1 (Bản phác thảo)

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
21 × 14.8 (cm)
MEDIUM

Màu nước và mực trên giấy.