Nguyễn Mạnh Hùng
BORN
CITY/REGION

Nguyễn Mạnh Hùng sinh tại Hà Nội,  tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (2002).

 

Thực hành nghệ thuật của Nguyễn Mạnh Hùng đa dạng, bao gồm hội họa, sắp đặt kích thước lớn và nghệ thuật âm thanh. Tác phẩm của anh mang phong cách hiện thực, hàm chứa sự chơi đùa và óc hài hước nhằm phản ánh những tình huống khôi hài nảy sinh từ quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam diễn ra nhanh chóng nhưng đứt đoạn.

 

Nguyễn Mạnh Hùng còn được biết đến với vai trò là giám đốc nghệ thuật của Nhà Sàn Studio (2008–2011), nay là Nhà Sàn Collective, một không gian nghệ thuật đương đại do nghệ sĩ vận hành ở Hà Nội thành lập năm 1998.

 

Tiểu sử do VCAD biên soạn dựa trên thông tin từ website nghệ sĩ.

Category
Medium
Year
For Artist
For Artwork