Nơi ẩn nấp #1Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
100.5 × 101 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.