Đổ rácInfo
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
51 × 42.5 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên tranh vẽ sẵn.