Cầu nguyệnInfo
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
46 × 55 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên tranh vẽ sẵn.