Xe cứu hỏa (Ural)Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
28.2 × 40.5 (cm)
MEDIUM

Màu nước trên giấy.