Bính Thìn với đồng bào dân tộcInfo
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
22.3 × 30.5 (cm)
MEDIUM

Màu nước và mực trên giấy.