Giữ Sạch Hành Tinh Ta


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
140 × 100 × 70 (cm)
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp: Đất sét, vải, sắt, nhựa tổng hợp, rễ cây, màu acrylic.

Ý tưởng

Giữ Sạch Hành Tinh Ta là một sa bàn nhỏ được chuyển thể từ một tranh sơn dầu tôi đã vẽ trong năm 2012. Với hình ảnh của nhóm lính cơ động đang hành hạ một con heo, tôi muốn đưa ra một tình huống hài hước về bạo lực, trong đó bao gồm sự tàn bạo và sự ngu dốt.