Trong trường hợp khẩn cấp

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
125 × 55 × 40 (cm)

Rùa: Arcylic trên nhựa epoxy; Xe cứu hỏa: gỗ, kim loại, nhựa và sơn dầu.