Bí mật trong rươngInfo
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
100.3 × 61 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.