Bính Thìn với xe cảnh sátInfo
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
28.3 × 21 (cm)
MEDIUM

Màu nước và mực trên giấy.