Tất cả Khởi Hành #4Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
100 × 60 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.