Tất cả Khởi Hành #5 (Bản phác thảo)Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
21 × 14.8 (cm)
MEDIUM

Màu nước và mực trên giấy.