Tất cả Khởi Hành #7Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
100 × 100 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.