Mây Biến Thể


Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
21500 × 6000 × 2500 (cm)
MEDIUM

Chất liệu: Nhôm tái chế.

Ý tưởng

Mây Biến Thể (2012) là một tác phẩm tương tác với cảnh quan lịch sử đã điêu tàn từ lâu: Hồ Tịnh Tâm, nơi đây từng là một trong Tứ Đại Cảnh Quan của kinh thành thời nhà Nguyễn, ngày nay, Hồ Tịnh Tâm chỉ là một hố nước đọng, chứa chất thải sinh hoạt của các hộ dân sống chung quanh. Tác phẩm tương tác với mặt nước hồ Tịnh Tâm và thái độ thực dụng đến mức vô cảm trong đời sống người Huế ngày nay.

Tác phẩm được tài trợ bởi Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa Đan Mạch - Việt Nam (CDEF) - Đại sứ quán Đan Mạch.