Amazon


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắt mạ thiếc, kích thước đa dạng.

Mô tả

Ý tưởng hình thành loạt tác phẩm Amazon bắt nguồn từ loạt tác phẩm Thời trang (2001). Được làm từ các lá kim loại, những sáng tác này có vẻ ngoài trông giống với những bộ áo giáp hơn là váy vóc.

Văn bản mô tả tác phẩm viết bởi Iola Lenzi, Tiến sĩ, Sử gia Nghệ thuật Đương đại Đông Nam Á. Lenzi đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về tác phẩm đương đại của Vũ Dân Tân, đặt trong bối cảnh nghệ thuật đương đại ở Hà Nội những năm 1990.