Mảnh giápInfo
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
50 × 170 × 40 (cm)
MEDIUM

Sơn ta trên keo epoxy tổng hợp gia cố bằng sợi carbon, điêu khắc hội họa.

Ý tưởng

Chiếc áo giáp này được tạo thành từ các phần của những vùng lãnh thổ, văn hóa và thời kỳ lịch sử khác nhau đã định hình nên danh tính con người tôi. Được thể hiện dưới dạng một bộ đồng phục, chiếc áo giáp cho thấy chúng ta thường được coi như kẻ mang vác và lưu giữ những suy tư và hệ tư tưởng đối nghịch ra sao.