Phi Phi Oanh

Phi Phi Oanh sinh tại Houston, Hoa Kỳ, là nghệ sĩ thị giác và đa phương tiện người Mỹ gốc Việt. Chị tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật trường Thiết kế Parsons (2002), sau đó lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật và Nghiên cứu từ Đại học Complutense Madrid (Tây Ban Nha, 2012).

 

Năm 2004, Phi Phi Oanh nhận học bổng Quỹ Fulbright cho dự án trở về Việt Nam học và nghiên cứu sơn mài truyền thống ở Hà Nội, thứ sau này trở thành chất liệu then chốt xuyên suốt quá trình thực hành nghệ thuật của chị. Sáng tác của Phi Phi Oanh là sự kết hợp sơn mài với các chất liệu mới và áp dụng các công nghệ, để mở rộng năng lực thị giác của sơn mài, không chỉ để soi rọi những đặc tính ẩn khuất trong lịch sử và văn hóa của chất liệu, mà còn nhằm mang đến các cơ hội đối thoại mới cho chất liệu có tính truyền thống bảo thủ này.

 

Tiểu sử do VCAD biên soạn dựa trên văn bản do nghệ sĩ cung cấp.

Category
Medium
Year
For Artist
For Artwork