Câu đốiInfo
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
217 × 55 (cm)
MEDIUM

Hai bộ tranh câu đối diễn dịch ý thơ cổ. Bốn bức tranh dọc, kích thước 217 × 55 cm mỗi bức, sơn ta trên gỗ dầu.