Parchmentier


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Ý tưởng

Dự án này tập trung vào ý tưởng tạo ra một lớp da sơn mài, một sự phi vật chất hóa tổng thể bề mặt sơn mài như một cách để mở rộng các khả thể của việc sản xuất, thể hiện và đánh giá sơn ta nằm ngoài giới hạn địa lý và văn hóa.

Trong mẫu thử nhỏ và tác phẩm đang trong quá trình thực hiện này, tôi đề xuất ẩn dụ về một màn hình hoặc một cửa sổ như một cơ chế đóng khung qua đó chúng ta có thể tiếp nhận cảnh quan không gian và ký hiệu. Các bức vẽ bao gồm các địa điểm thân mật, các địa điểm mang tính tạo nghĩa cao, gợi ý về các cảnh quan tưởng tượng chỉ tồn tại với một khung hoặc ranh giới cho sẵn, và các từ xác định bản thể ở những địa điểm này.

Qua mỗi tác phẩm, tôi hướng tới việc hiểu ngữ pháp cơ bản của sơn mài như một phương tiện sáng tạo bằng cách chia nhỏ các yếu tố và hoa văn cơ bản của nó như ánh sáng, độ trong suốt, màu sắc, quy trình và thời gian, bỏ qua ý nghĩa biểu tượng và các cách sử dụng thông thường.