Những mộng tưởng


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
10 × 50 × 30 (cm)
MEDIUM

10 x 50 x 30 cm mỗi chiếc (29 chiếc tổng cộng).

Trong một cơn say ngủ tập thể mà tôi mường tượng, giấc mộng phủ hoa và hoa.

Chúng ta là ai trong mỗi một mắt xích của những chuỗi dài không điểm dừng.

Trôi trên hình ảnh rời rạc của những sự kiện kết nối lỏng lẻo là dải bóng dáng con người bồng bềnh ngủ, lững lờ bay.

Trong khi đó, âm thanh nhỏ giọt kéo dài mãi sự vô định của thời gian.