Thấy đôi câu đối đấy thôi!
Info
YEAR
2023
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp (Gỗ chạm trổ, sơn acrylic Dulux December Moon). Kích thước mỗi tấm 180 x 30 x 9 cm.

Mình nhìn cái mình thấy

Người thấy cái người nhìn.