Sao cũng được


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
51 × 190 × 85 (cm)
MEDIUM

Mời bạn ngồi lên

Những

Loé sáng oanh liệt

Trừu tượng chiến thắng

Sức nặng

Đè

Lên những

Đôi vai

Mà bạn là một phần