Trở về vĩnh hằng


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
31 × 200 (cm)
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp (Gỗ chạm trổ, sơn acrylic Dulux Green Satin). Kích thước mỗi tấm 200 x 31 x 7.5 cm.

Người quay về vòng tay rộng mở,
Nhưng cửa kia khoá chốt cài then.