Hơi phức tạp mà


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
200 × 650 × 180 (cm)
MEDIUM

Toàn bộ căn bếp được dựng bằng chất liệu giấy bìa. Các chi tiết được hoàn thiện từ nhiều loại giấy khác nhau, lá bạc công nghiệp, và vật liệu dễ cháy khác. Lấy cảm hứng từ các tác phẩm hàng mã mà Nguyễn Đức Đạt và Laurent Serpe từng thực hiện, chúng tôi dựng lại mô hình Nhà Bếp Frankfurt nổi tiếng của kiến trúc sư Margarete Schütte-Lihotzky. Người ta biết đến căn bếp này như một thiết kế mang định hướng xã hội, là một trong những bước đầu tiên để xây dựng một thế giới tốt hơn, bình đẳng hơn vào cuối những năm 1920. Giống như nghệ nhân hàng mã làm nên chiếc iPhone, xe BMW, hay vật dụng tiện nghi có nguồn gốc nước ngoài, chúng tôi cũng tạo ra một thứ vô dụng như thế, cho người sống.

Và, chỉ với một ngọn lửa...