Ngón Trỏ 2


© Nguyễn Thế Sơn


© Nguyễn Thế Sơn


© Nguyễn Thế Sơn


© Nguyễn Thế Sơn

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
120 × 140 × 60 (cm)
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp (đồng, sừng trâu, ốc gạo, da bò). Kích thước thay đổi theo không gian.

Ý tưởng

Trong những năm tháng chiến tranh, bố và những người chú của tôi đã phải chặt đứt ngón trỏ của chính mình để được miễn nghĩa vụ quân sự. Đây chính là ý tưởng đặt nền móng cho chuỗi tác phẩm của tôi. Trải nghiệm của gia đình đã dạy tôi rằng bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam không phải là vì lý tưởng, mà là vì giá trị thặng dư, vì tiền. Tôi làm ra một thứ vừa giống nội thất xa hoa, vừa trông như xác động vật. Ngón trỏ vì thế cũng là biểu tượng của quyền lực và giết chóc.

Tác phẩm là một phần của Triển lãm Miền Méo Miệng do Trần Lương giám tuyển và do Bildmuseet tổ chức.