Trưng bày trong triển lãm "Giao biên", Wiking Salon, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Giao biên", Wiking Salon, 2023.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
160 × 120 (cm)
MEDIUM

Oil on canvas.

Artwork's data is being collected.