Dị Ứng Bên Trong
Info
YEAR
CATEGORIES
TECHNIQUES
KÍCH THƯỚC/THỜI LƯỢNG
Tùy biến
MEDIUM

Mô tả

Khi một bức tượng điêu khắc truyền thống được sản xuất ra các chất liệu bê tông, đồng, đá, gỗ, sắt, gốm, nhựa,...Tôi kết hợp các chất liệu đó với chất liệu Foam nở. Foam là một loại chất liệu mang hai trạng thái: lỏng và rắn, chịu tác động mạnh mẽ dưới các điều kiện khác nhau của môi trường để đi đến hình dạng sau cùng. Đặc tính không thể kiểm soát này của Foam làm tôi mường tượng đến sự bất định trong hình dạng của những dị ứng, trên cơ thể mình như trên mọi sự vật. Nguồn gốc của những dị ứng ngẫu nhiên là minh chứng cho tính bất định của những dị nguyên trong và ngoài mỗi “cơ thể”. Tôi ví tôi là một “cơ thể”, ngôi nhà là một “cơ thể”, xã hội là một “cơ thể”, sự hiện diện là một “cơ thể” hay đức tin, suy cho cùng, cũng là một “cơ thể”. Tất thảy, đều phơi nhiễm trước những dị nguyên vô chừng.

Lấy cảm hứng từ cuộc sống vật lý và đời sống tinh thần cá nhân, về sự dị ứng thông qua trải nghiệm dị ứng khi ăn...bánh mì, dị ứng cơ thể có nét đồng điệu với những phản ứng của bản thể - khi xúc cảm con người bị kích động và xâm lấn bởi luồng thông tin vũ bão trên mạng xã hội trực tuyến. Thông qua đó, tôi khắc họa những thương đau thông qua việc hữu hình hóa những vết thương bằng điêu khắc. Bằng cách sáng tác về sự dị ứng vật lý, tôi muốn lột tả được những cảm thức về sự dị ứng của thân thể tinh thần.

Dị Ứng Bên Trong là một nỗ lực khắc họa trạng thái dị ứng tâm lý - những phản ứng thụ động của bản thể trước tác động của xã hội.

Mô tả trong vựng tập triển lãm Lựa chọn của Grapevine, 2023, tr. 18.