Khuất


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh


© Galerie Quỳnh

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
57 × 46 × 28 (cm)
MEDIUM

Nó hiện hình như một cái hố sâu trong tiềm thức, xoay vòng trong những nghi lễ nối tiếp nhau.

Một cách vô thức ta thích chui đầu vào đó.