Âm nhạc – Vật thể

Mô tả

Vũ Dân Tân, một người yêu âm nhạc từ thời trẻ, biết chơi piano và soạn nhạc, đã tạo ra một số tác phẩm liên quan đến chủ đề này. Một số tác phẩm là các đĩa hát và máy hát được tái chế rồi sơn vẽ; một số khác là các hiện vật gợi nhắc về các nhạc cụ. Ông còn thực hiện một số sắp đặt và trình diễn mang chủ đề âm nhạc.

Văn bản mô tả tác phẩm viết bởi Iola Lenzi, Tiến sĩ, Sử gia Nghệ thuật Đương đại Đông Nam Á. Lenzi đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về tác phẩm đương đại của Vũ Dân Tân, đặt trong bối cảnh nghệ thuật đương đại ở Hà Nội những năm 1990.