Đĩa than được chuyển thể & biến dạng


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Được chuyển thể bao gồm cả chuyển thể bằng nhiệt từ đĩa than, arcylic và giấy trên đĩa than. Đường kính đĩa 30cm. 

Mô tả

Vũ Dân Tân, một người yêu âm nhạc từ thời trẻ, biết chơi piano và soạn nhạc, đã tạo ra một số tác phẩm liên quan đến chủ đề này. Một số tác phẩm là các đĩa hát và máy hát được tái chế rồi sơn vẽ; một số khác là các hiện vật gợi nhắc về các nhạc cụ. Ông còn thực hiện một số sắp đặt và trình diễn mang chủ đề âm nhạc.

Văn bản mô tả tác phẩm viết bởi Iola Lenzi, Tiến sĩ, Sử gia Nghệ thuật Đương đại Đông Nam Á. Lenzi đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về tác phẩm đương đại của Vũ Dân Tân, đặt trong bối cảnh nghệ thuật đương đại ở Hà Nội những năm 1990.