Nhật ký gốm


Ảnh trưng bày triển lãm "Cái nhìn lưu động: Nghệ thuật Đương Đại từ Đông Nam Á". Đóng góp: Iola Lenzi.


Ảnh trưng bày triển lãm "Cái nhìn lưu động: Nghệ thuật Đương Đại từ Đông Nam Á". Đóng góp: Iola Lenzi.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắp đặt bộ 6 bình gốm nung không tráng men vẽ màu. Kích thước mỗi bình cao 28 cm, đường kính 12–15cm. Sản xuất tại làng Bát Tràng.

Bộ sưu tập ARTER/Koc Foundation
Istanbul, Bỉ