Nhật ký gốm

Bộ tác phẩm gồm khoảng 80 bình gốm nung không tráng men vẽ màu. Kích thước mỗi bình cao 28 cm, đường kính 12–15 cm. Sản xuất tại làng Bát Tràng.