Nhật ký gốm


Ảnh chi tiết 3 bình gồm tại triển lãm "Hà Nội: Một thành phố trong Nghệ thuật". Ảnh: Ken Cheong. Đóng góp: Iola Lenzi.

Nhật ký gốm


Details of 3 vases of exhibition "Hà Nội: A City in Art". Photograph: Ken Cheong. Contributor: Iola Lenzi.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắp đặt bộ 3 bình gốm nung không tráng men vẽ màu. Kích thước mỗi bình cao 28 cm, đường kính 12–15cm. Sản xuất tại làng Bát Tràng.

Bộ sưu tập Tư nhân
,