Nhật ký gốm


Ảnh trưng bày triển lãm "Đàm phán Lịch sử Nhà và Nước: 20 năm Nghệ thuật Đương đại Đông Nam Á 1991–2011". Đóng góp: Iola Lenzi.


Ảnh trưng bày triển lãm "Đàm phán Lịch sử Nhà và Nước: 20 năm Nghệ thuật Đương đại Đông Nam Á 1991–2011". Đóng góp: Iola Lenzi.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắp đặt bộ 5 bình gốm nung không tráng men vẽ màu. Kích thước mỗi bình cao 28 cm, đường kính 12–15cm. Sản xuất tại làng Bát Tràng.

Bảo tàng Nghệ thuật Singapore
, Singapore