Chân dung nệm số 15 – Đen và Trắng
Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
190 × 120 × 10.5 (cm)