Tái sinh











Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp (Gạch tìm thấy, nhựa epoxy, đèn). Kích thước sắp đặt tuỳ thuộc không gian.


Mô tả

‘Đứng trên Thượng thành nhìn những ngôi nhà có người ở, những ngôi nhà đang trong quá trình đập phá, những đổ nát của một phần đời sống, của cảnh bể dâu dời đổi, tôi thực chất lại nghĩ về hành trình và cuộc đời tiếp theo của những vật chất và con người ấy... Đứng trên Thượng thành, giữa quá khứ và hiện tại, tôi cũng được gợi nhắc đến câu “Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc.”’

Từ những mảng gạch, viên gạch cũ thu nhặt ở khu vực bờ thành, Nguyễn Văn Hè xây dựng sắp đặt điêu khắc Tái sinh với năm cột trụ tượng trưng cho tiến trình hình thành–luân chuyển không ngừng của vạn vật, là biểu tượng của sự tái sinh theo niềm tin phương Đông. ‘Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc.’ Sắc là những gì hữu hình; không là ngược lại. Hai trạng thái của vạn vật: sắc cũng là không mà không cũng như là sắc. Tất cả những gì có thân thể rồi cũng sẽ tan biến vào hư vô; rồi lại từ hư vô hình thành dáng vẻ. Tất cả đều do bàn tay con người làm nên và đạp đổ.

Mô tả trong vựng tập triển lãm Chẳng còn, chưa tới, 2023.