Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp (gỗ chạm trổ, sơn acrylic Dulux Shadow Rose). Kích thước mỗi tấm 210 x 27.5 x 5.5 cm.

Anh có nên ví em với ngày mùa hạ?
Em đáng yêu hơn và rất đỗi dịu êm*

* Vũ Hoàng Linh dịch