Mắc Cạn


Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
7 × 7 (cm)
MEDIUM

Sắp đặt mảnh thủy tinh in mực màu, kích thước mỗi mảnh 7 x 7 cm.

Mô tả

Tác phẩm được in thông tin địa điểm và thời gian nhặt được những chiếc chai thủy tinh bị vứt bỏ (Hầu hết là các chai bị dạt vào từ rác đại dương, rác thường mắc cạn sau những cơn bão thường hay xảy ra ở miền Trung).

Mô tả trong vựng tập triển lãm Lựa chọn của Grapevine, 2023, tr. 74.