Cây cầu II
Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
DURATION
0:11:28
MEDIUM

Sắp đặt video màu 1 kênh có âm thanh. 

Ý tưởng

Trên thế giới chúng ta đang sống có 3 quốc gia đã hoặc đang bị chia cắt làm hai miền đó là: Việt Nam, Nam-Bắc Hàn Quốc và Đức.

Thông qua tác phẩm Cây cầu II chúng tôi muốn gửi đến một thông điệp bằng nghệ thuật cho tất cả mọi người trên thế giới về nỗi đau bị chia cắt cũng như những mất mát máu thịt trong một dân tộc và đất nước.

Câu chuyện của Cây cầu là một phần tiếp nối của câu chuyện đã được kể bởi Lê Brothers trong dự án Cây cầu Việt Nam, Hàn Quốc và Đức, mỗi lần kể lại được tiếp nối thêm những điều mới, cứ nối dài ra… chừng như vô tận. Câu chuyện về sự nối kết của những thái cực, những ngăn cách, những cơn mơ và cuộc đời thực...

Câu chuyện lần này là sự liên kết của hai nghệ sĩ trình diễn Lê Brothers được thể hiện thông qua những giấc mơ xa ngái đầy ẩn ức của ký ức mịt mù mà vẫn roi rói hiện tồn với chính đời sống đầy biến động của những đất nước đã từng xảy ra chia cắt hai miền trong lịch sử cũng như đang tồn tại đến bây giờ.

Trên biên giới hai miền bị chia cắt của mỗi nước, một phần của lịch sử hiện đại biểu tượng của sự cắt chia và hạnh ngộ/cũng là một cuộc vận vặn khác của hai cá thể.

Vẫn là những trở trăn muôn thuở của kiếp người, của kẻ sáng tạo, thêm vào đó là những suy tư và ray rứt về một quá khứ đầy khổ đau, máu, nước mắt của những người trẻ với đất nước gian lao mà họ hoặc chưa một lần chứng ngộ hoặc chỉ được nghe, đọc, kể.

Một nỗ lực tỏ bày cách nghĩ suy của thế hệ hậu chiến với lịch sử bằng nghệ thuật. Một nỗ lực tỏ bày ứng xử với đất nước, quê hương trong cuộc vận vặn không ngừng của lịch sử của những cá thể nghệ sỹ-công dân.