Lê Brothers
BORN
CITY/REGION
WEBSITE

Sinh tại tỉnh Quảng Bình, cặp nghệ sĩ song sinh Lê Brothers (Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải) cùng tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế (2000), nơi Lê Ngọc Thanh học chuyên ngành sơn mài, còn Lê Đức Hải chọn sơn dầu.

 

Sau quá trình khám phá việc vẽ tranh, Lê Brothers bắt đầu thử nghiệm với nghệ thuật trình diễn và video art, với nhiều tác phẩm xoay quanh những ẩn dụ về sự tương đồng. Các sáng tác của họ đề cập đến vấn đề miền Nam – miền Bắc Việt Nam, cũng như những vùng lãnh thổ khác đã/đang bị chia cắt. Lê Brothers gây ấn tượng bởi cách tiếp cận độc đáo tới các vấn đề lịch sử, căn tính, cũng như những giải thích về lịch sử trong bối cảnh hiện tại.

 

Năm 2000, Lê Brothers thành lập phòng tranh riêng, và dựa trên nền tảng đó mở ra chương trình nghệ sĩ lưu trú quốc tế với tên gọi New Art Space Foundation hoạt động từ 2008 đến nay.

 

Tiểu sử do VCAD biên soạn dựa trên thông tin do nghệ sĩ cung cấp.

Category
Medium
Year
For Artist
For Artwork