Trụ cột


Đóng góp: Ryllega GalleryInfo
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Ý tưởng

Tôi thường lo lắng bâng quơ,
về cuộc sống chông chênh,
về thế nào là trách nhiệm (?)
Gia đình tôi vẫn luôn cần một chỗ dựa vững chắc...