Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
42 × 39 × 6 (cm)

Chất liệu tổng hợp (gốm hoa lam tìm thấy, vôi, giấy, mực).


Mô tả

‘Tôi muốn để chữ ‘thì’ hiện ra trồng lặp – lặp đi lặp lại – ngập ngừng – để ta có thể suy tư về thời gian ở thời khắc cuốn sổ được mở ra, về những gì đã diễn ra trong quá khứ, những gì đang diễn ra và để ngỏ cho tương lai vạn biến.’

Mở cuốn sách nặng trịch của Dương Thanh Quang, bìa được cấu thành bởi những mảnh vỡ từ bát cơm, bát hương, đồ thờ cúng bị vùi trong đổ vỡ rải rác dọc bờ thành, ta thấy gì? Cả nghìn chữ ‘thì’:

Thì:
– Từ biểu thị điều sắp nêu ra là kết quả có thể hoặc tất yếu sẽ xảy ra của giả thiết hay điều kiện của điều vừa được nói đến;
– Từ dùng phối hợp với nếu ở vế trước của câu để biểu thị mối quan hệ tương ứng giữa hai sự việc có thật, có việc này mặt khác cũng có việc kia;
– Từ biểu thị mối quan hệ tiếp nối giữa hai sự việc, sự việc này xảy ra xong là tiếp ngay đến sự việc kia;
– Từ biểu thị điều sắp nói có tính chất thuyết minh cho điều vừa nêu ra trước đó;
– Từ biểu thị ý phủ định mỉa mai dưới hình thức tựa như thừa nhận điều sắp nêu ra, nhằm tỏ ý không đồng tình.

Mô tả trong vựng tập triển lãm Chẳng còn, chưa tới, 2023.